NIEMIECKIE MARZENIA CIĄGLE ŻYWE - czyli o co chodzi w Nord Stream II ?

Nie mogę wyzbyć się wrażenia, że niemieckie pomysły zawsze prowadzą do wojny. W 1939 roku, jednym z pretekstów do jej wybuchu, był brak zgody Polski na eksterytorialny korytarz dla budowy autostrady Berlin - Königsberg ( Królewiec ). Dzisiaj mamy powtórkę paktu Ribbentrop - Mołotow, w postaci gazociągu Nord Stream II, dający Niemcom monopol na sprzedaż rosyjskiego gazu w…